Offentleg søkjarliste til mellombels embete som fylkesmann i Finnmark

Søknadsfristen til mellombels embete som fylkesmann i Finnmark gjekk ut 1. september 2016. Det er fire søkjarar til embetet: ei kvinne og tre menn.

Namn Alder Noverande stilling Kommune Kjønn
 Thorbjørn Gaarder  61  Chief credit officer Oslo Mann
 Hermod Larsen 63   Seniorrådgiver Tana  Mann 
 Ingvild  Aleksandersen  48   Assisterande  fylkesmann Vadsø  Kvinne 
 Tor Erik Tobiassen 53   Arbeidsledig Oslo  Mann 
Til toppen