Offentlig søkerliste til embetet som statsforvalter i Agder

Søknadsfristen til embetet som statsforvalter i Agder er gått ut. Det er seks søkere til embetet, tre kvinner og tre menn.

Navn Alder Nåværende stilling Kommune Kjønn
Thorbjørn Gaarder 65 Chief credit officer Oslo Oslo Mann
Tom Fiksdalstrand 52 Visible Norse AS Grimstad Mann
Andrew C.J.O. Wandera 45 Ledig Hammerfest Mann
Helene Falch Fladmark 54 Daglig leder Arendal Kvinne
Gina Elisabeth Lund 59

Spesialrådgiver/
Spesialutsending, Kunnskapsdepartementet, New Delhi, India

Oslo Kvinne
Mette Gundersen 48 Folkevalgt Kristianssand Kvinne