Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 22. oktober 2010

I statsråd i dag ble administrerende direktør Øystein Olsen utnevnt på åremål til sentralbanksjef og leder for Norges Banks hovedstyre for en periode med seks år med tiltredelse 1. januar 2011.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. oktober 2010. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet 

Prop. 6 L (2010-2011)
Endringer i foretaksloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv.
(Pressemelding)

Kulturdepartementet

Prop. 7 L (2010-2011)
Endringar i kringkastingsloven og medieeierskapsloven
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Forsvarsdepartementet

Lov 11. april 2008 nr. 9 om endringer i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) trer i kraft fra 1. januar 2011.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

3.      Forskrifter

Forsvarsdepartementet

Fastsetting av forskrift om objektsikkerhet med virkning fra 1. januar 2011.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

4.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Bangkok, Katja Christina Nordgaard, utnevnes tillike til ambassadør i Naypyidaw, Myanmar.

Ambassadør Bjørn Olav Blokhus utnevnes til generalkonsul i Shanghai, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Åremålsbeskikkelse av administrerende direktør Øystein Olsen som sentralbanksjef og leder for Norges Banks hovedstyre for en periode på seks år med tiltredelse 1. januar 2011.
(Pressemelding)

Departementskonstituert underdirektør Frank Emil Jøssund utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunelege Per Stensland utnevnes til fylkeslege/avdelingsdirektør i Sogn og Fjordane med tiltredelse fra det tidspunkt Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Høyesterettsdommer Kirsti Coward innvilges avskjed i nåde etter søknad med virkning fra og med 1. januar 2011.

 


      

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen