Prop. 6 L (2010–2011)

Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv.

Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget