Prop. 6 L (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv.

Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget