Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 28. mars 2008

I statsråd i dag ble blant annet langtidsproposisjonen for Forsvaret behandlet.

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 43 (2007-2008)
Om lov om endringer i sameloven
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 48 (2007-2008)
Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier
(Pressemelding)

2. Styrer, utvalg

Barne- og likestillingsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å vurdere endringer for barnelovens bestemmelser om morskap og farskap og eventuelle konsekvenser i andre bestemmelser i loven:

Leder:
Professor Aslak Syse, Oslo

Medlemmer:
Professor Trude Haugli, Tromsø
Rådgiver Øivind Johansen, Tønsberg
Dommer Anne Margrethe Lund, Oslo
Professor Arne Sunde, Trondheim
Seksjonsleder Margurethe Stenersen, Oslo
(Pressemelding)

Følgende medlemmer oppnevnes til Statens råd for funksjonshemmede fra 28. mars 2008 til 27. mars 2012:

1.      Henning Aanes, fylkeslege, Hadsel, leder
2.      Arnhild Holstad, informasjonssjef, Namsos, nestleder
3.      Margareth Ramberg, styreleder, Nedre Eiker
4.      Liv Arum, generalsekretær, Oslo
5.      Thyra Kirknes, konsulent, Oslo
6.      Atle Lunde, fungerende styreleder, Stavanger
7.      Helene Holand, forbundsleder, Gol
8.      Gunnar Buvik, generalsekretær, Sarpsborg
9.      Ingrid Ihme, leder, Oslo
10.    Hilde Haualand, journalist, Ås
11.    Tor Stafsnes, ass. fylkesmann, Vadsø
12.    Ella Ghosh, daglig leder, Oslo
13.    Peder Haug, professor, Volda
14.    Odd Roar Thorsen, administrasjonssjef, Bærum
(Se pkt. 6 Andre saker)
(Pressemelding)

3.    Klagesaker m.v.

Samferdselsdepartementet

Klage frå Meråker Betong AS over Samferdselsdepartementet sitt vedtak 07.12.07 om ikkje å gi dispensasjon frå kravet om betaling av behandlingsgebyr i samband med utferding av duplikatløyvedokument. Klaga blir ikkje teken til følgje.

4.    Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Terje Hauge utnevnes til ambassadør i Zagreb, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Tormod Cappelen Endresen utnevnes til generalkonsul i Guangzhou, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Torbjørn Holthe utnevnes til ambassadør (hjemmebasert) for det karibiske området, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Ingrid Hedvig Schøyen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Sorenskriver Bjørn Johan Solbakken utnevnes til førstelagmann ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Helga Hågenvik utnevnes til tingrettsdommer ved Haugaland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert jordskiftedommer Tore Kraggerud konstitueres som jordskiftedommer ved Akershus og Oslo jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Tilsetjing av rådmann Elisabeth Enger som jernbanedirektør med tiltreding frå det tidspunktet som departementet fastset.
(Pressemelding)

5.    Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Anerkjennelse av republikken Kosovo som selvstendig stat.
(Pressemelding)

Barne- og likestillingsdepartementet

Endringer i reglement for Statens råd for funksjonshemmede.
(Se pkt. 2 Styrer, utvalg)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen