Historisk arkiv

Øistein Knudsen jr. leder ny avdeling<br>i Justis- og beredskapsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Øistein Knudsen jr.,(43) ble i statsråd i dag utnevnt til ekspedisjonssjef for den nyopprettede Avdeling for krisehåndtering og sikkerhet.

Øistein Knudsen jr. har tatt embetsstudiet i sykepleievitenskap ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo og har sivilakademisk kompetanse på doktorgradsnivå fra samme sted. Han har gått stabskurset og sjefskurset ved Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste. I 2010 gjennomførte han NATO Defense College i Roma.

Siden 2008 har Øistein Knudsen jr. vært ansatt i Justis- og beredskapsdepartementet som direktør for Krisestøtteenheten.

Øistein Knudsen jr. har arbeidet innen prehospital akuttmedisin og vært sanitetsoffiser. Han har jobbet som høgskolelærer, høgskolelektor og fagsjef ved Høgskolen i Buskerud. Han har også vært ansatt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som avdelingsleder for Enhet for analyse og utredning og senere som avdelingsdirektør i Avdeling for Utredning og nasjonal beredskap.

 

Til toppen