Økning av kriseberedskapsfondet med 20 millioner kroner

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Stortinget har i dag fulgt opp regjeringens forslag om en økning av kriseberedskapsfondet med 20 millioner kroner. Økningen skal avhjelpe reineierne i en svært vanskelig situasjon, og legge til rette for god dyrevelferd og framtidig produksjon.

– Jeg er svært glad for at Stortinget så raskt har fulgt opp regjeringens forslag om en økning av kriseberedskapsfondet. Økningen gjør det nå mulig å avhjelpe reineierne gjennom denne krisen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Utviklingen av beitekrisen har gått i negativ retning gjennom vinteren. Det blir stadig vanskeligere for reinen å finne mat. De siste rapportene fra reindriftsmyndighetene tilsier at krisen vil vedvare til månedsskiftet april/mai. Desto mer tid som går, desto vanskeligere blir situasjonen for reineierne og for reinen. Sist fredag foreslo derfor regjeringen ovenfor Stortinget en økning av kriseberedskapsfondet med 20 millioner kroner. Økningen skal brukes til å finansiere krisetiltak, som innkjøp og transport av reinfôr.

Reindriftsavtalen vil med dagens økning av kriseberedskapsfondet finansiere ulike tiltak for å håndtere beitekrisen med om lag 40 millioner kroner. Avtalepartenes hovedprioritering har vært å gi støtte til innkjøp av reinfôr. Alle som har søkt tilskudd til fôring av rein, og som har fått ja på søknaden, får utbetalt tilskuddene før påske.

I løpet av de siste ukene har det blitt tydeliggjort at reindriften også har behov for bistand til utkjøring av fôr. Mange reinflokker befinner seg langt fra vei. Sist fredag besluttet avtalepartene, NRL og LMD, å sette av midler til uttransportering av fôr fra Kautokeino og Karasjok til foringssteder. Fredag ettermiddag var helikoptrene i luften. I løpet av helgen er det fraktet ut om lag 150 tonn. Det er et mål om å få fraktet ut 250 tonn før påske.

– Jeg vært opptatt av å håndtere krisen innenfor etablerte strukturer. Det er lagt et løp for håndtering av beitekrisen av avtalepartene. Samarbeidet med NRL er konstruktivt og godt. Enighet fra forhandlingene følges løpende opp av Landbruksdirektoratet og fylkesmennene som operative enheter. Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen har gjort en stor jobb i å behandle søknader slik at reineierne nå får utbetalt støtte før påske.. Rask utbetaling av støtte og uttransportering av fôr med helikopter er et resultat fra dette samarbeidet, sier Olaug Bollestad.