Økning i antall nye statsborgerskap i Europa

Av Anette Alexandra Dey Reinertsen

I 2010 innvilget EUs medlemsstater statsborgerskap til 810.500 personer, en økning på fire prosent. Det viser Eurostats gjennomgang av antall statsborgerskap. Flest nye statsborgerskap ble innvilget av Storbritannia, Frankrike, Spania og Tyskland.

Det har blitt flere nye borgere i Europa. Foto: Goran Jorganovic

I 2010 innvilget EUs medlemsstater statsborgerskap til 810.500 personer, en økning på fire prosent. Det viser Eurostats gjennomgang av antall statsborgerskap. Flest nye statsborgerskap ble innvilget av Storbritannia, Frankrike, Spania og Tyskland.

Disse landene stod for til sammen 70 prosent av alle nye statsborgerskap i EU. Sett i forhold til folketall innvilget Luxembourg, Sverige, Belgia og Storbritannia flest statsborgerskap.

I Norge er tallene ganske stabile. 11.400 personer ble norske statsborgere i 2009, 11.600 i 2010. Dette betød en økning på 0,24 prosent av antall norske statsborgere og 3,5 prosent økning av den totale innvandringsbefolkningen i Norge.

Sammenliknet med året før ble det innvilget 4 prosent  flere statsborgerskap i EU i 2010. Det var Spania som stod for den største økningen. Mens 79.600 personer fikk spansk statsborgerskap i 2009, fikk 123.700 det i 2010. Sverige hadde også en stor økning, fra 29.500 i 2009 til 32.500 i 2010.

De fleste nye statsborgerne i EU i 2010 kom fra Afrika, ikke-EU medlemsland i Europa og Nord- og Sør-Amerika, mer bestemt fra Marokko, Tyrkia, Ecuador og India. I Norge har de fleste nye statsborgerne bakgrunn som flyktninger. De fleste har bakgrunn fra Somalia, Irak og Afghanistan.

Eurostat er EUs statistikk-kontor, et eget direktorat i Europakommisjonen. Kontorets oppgave er å utarbeide kvalitativt god sammenlignbar statistikk for EU-området og andre land det er naturlig å sammenligne seg med. Norge leverer data til Eurostat for de fleste statistikkområder og har gjennom EØS-avtalen plikter og rettigheter ved levering av data og utarbeiding av statistikk.

 

Les mer her

Til toppen