Ole Johan Borge tilsatt som direktør for Bioteknologirådet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Helse- og omsorgsdepartementet har tilsatt Ole Johan Borge som ny direktør for Bioteknologirådet. Borge kommer fra stilling som avdelingsleder i Innovasjon Norge med ansvar på området helse og IKT.

Ole Johan Borge er utdannet cand. scient. i bioteknologi fra Universitetet i Oslo i 1994 og har en dr. grad i medisinsk vitenskap fra Universitetet i Lund i 1999. Borge har jobbet to år som forsker på kreftforskningsinstituttet Hipple Cancer Research Center i Ohio, USA, og tre år ved stamcellelaboratoriet ved avdeling for molekylærmedisin og genterapi ved Universitetssykehuset i Lund. I perioden 2000-2009 var Borge ansatt i Bioteknologirådets sekretariat.