Olje- og energiministeren deltek på digitalt seminar om straumsparing og energieffektivisering

Sted:

Olje- og energiminister Terje Aasland deltek på eit digitalt seminar om straumsparing og energieffektivisering i kommunane. Seminaret blir arrangert av Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), KS og Norsk Kommunalteknisk Forening.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no