Oppdaterte seg på EUs miljøpolitikk

EU er til god hjelp for å drive miljøpolitikken i Europa fremover, sier Terje Aasen som er miljøvernsjef hos fylkesmannen i Hordaland.

Sammen med 14 andre fylkesmiljøvernsjefer har Terje Aasen oppholdt seg tre dager i Brussel for å oppdatere seg på miljøpolitikken i EU.  

Sammenligne med andre EU-land
- Det er både nyttig og interessant å sondere terrenget for hvordan Norge ligger an i forhold til EU-land i implementering av EUs miljøregelverk, sier Anne-Marie Vikla som er fylkesmiljøvernsjef i Oslo og Akershus.   

Anne-Marie Vikla er fylkesmiljøvernsjef i Oslo og Akershus. Man får satt arbeidet med miljøvern i perspektiv når man kan måle resultater Norge har oppnådd opp mot andre land i EU, forklarer hun videre. Under oppholdet i Brussel har gruppen med miljøvernsjefer blant annet hatt møte med Generaldirektoratet for miljøsaker i Europakommisjonen om implementering av regelverk og kontroll i etterkant. De fikk en statusoppdatering for implementering av vannrammedirektivet og habitatdirektivet i EU av paraplyorganisasjonen ”European Environmental Bureau”.  

Store deler av miljøregelverket fra EU tas inn i norsk lovverk gjennom EØS-avtalen og gjennomføres i norsk miljøforvaltning. Det er blant annet fylkesmannen som gjennomfører regelverk som kommer fra EU.   

- Vi ser, ut fra informasjonen vi har tilegnet oss under oppholdet i Brussel, at Norge ligger foran mange EU-land når det gjelder implementering av regelverk, sier Vikla.

Men så har vi også fått god forståelse for variasjonen av miljøutfordringer de ulike EU-landene har,  legger hun til.  

 

EU ambisiøs på miljø- og klima
Til tross for at Norge er gode på å implementere og til tider har ligger foran i EU i enkelte miljøsaker, forteller Terje Aasen at Norge har også fått drahjelp av EU.

- EUs miljøpolitikk har bidratt til at Norge har blitt mer ambisiøse i miljøvernpolitikken, mener Aasen.

Han forteller at EUs regelverk til tider har hatt strengere miljøkrav enn norsk regelverk, noe som har bidratt til at Norge har skjerpet sin miljøpolitikk. Et eksempel er vannrensing i EUs avløpsdirektiv som Norge har implementert.   

- Det er interessant å se hvordan EU satser på miljøvennlig og bærekraftig vekst for å komme seg ut av den økonomiske krisen, sier Anne-Marie Vikla.

Gruppen hadde også et møte med det danske formannskapet om deres miljø- og klimaprioriteringer under formannskapsperioden denne våren under oppholdet i Brussel.

Kunnskap for å påvirke
Fylkesmiljøvernsjefene hadde også møter med EØS-midlenes sekretariat i Brussel (FMO) om miljøsatsing i programmene under EØS-midlene, fagråder ved EU-delegasjonen og Bellonas EU-kontor. De besøkte også Europaparlamentet. Miljøvernsjefene var godt fornøyd med det varierte faglige programmet for oppholdet.

- Jeg har bedre forståelse for hvordan Europakommisjonens miljøforvaltning fungerer etter oppholdet i Brussel. Kunnskapen om EU er viktig for å forstå hvordan vi kan påvirke innholdet i de mange miljøregelverkene som Norge implementerer som har opphav i Brussel, avslutter Aasen.   

Til toppen