Oppfordret til europeisk transportsamarbeid

– En klimavennlig transportsektor i Europa krever bedre samarbeid mellom de europeiske landene, sa statssekretær i samferdselsdepartementet, Tom-Christer Nilsen, da han besøkte Brussel.

Statssekretær Tom-Christer Nilsen (i midten) utgjorde panelet sammen med formannen i Europaparlamentets transportkomité, Michael Cramer (til høyre), og viseordfører i Gøteborg, David Ljung. Foto: Lars E. Måseide, EU-delegasjonen

Hvordan sørge for økonomisk vekst og økt sysselsetting, samtidig som man har en klimavennlig økonomi? Det er et av de store spørsmålene i Europa i dag, og var et sentralt tema under brusselbesøket til statssekretær i samferdselsdepartementet, Tom-Christer Nilsen, 15. november.

– Transportbehovet vil ikke gå ned i fremtiden. Det vil bare øke. Derfor må vi endre teknologien vi bruker i dag, og samtidig unngå at det er én løsning i Norge, en annen løsning i Sverige og en tredje løsning i Tyskland. Samarbeid i Europa er helt sentralt, sa statssekretær Tom-Christer Nilsen fra talerstolen på Norges Hus i Brussel.

Norge fikk elbil-skryt

Statssekretæren deltok på en paneldebatt under seminaret «Sustainable and effective logistics as a key priority for Europe», der han altså oppfordret til bedre samarbeid og kommunikasjon mellom de europeiske landene for å oppnå en effektiv og ikke minst klimavennlig transportsektor i Europa.

LES MER: Statsbudsjettet 2017 - Fortsetter satsningen på samferdsel 

Nilsen fikk støtte fra formannen i Europaparlamentets transportkomité, Michael Cramer, og viseordfører i Gøteborg, David Ljung, som også var paneldeltakerne under seminaret som ble arrangert av Oslo-regionens brusselkontor, Gøteborgs brusselkontor og Vestre Götalands brusselkontor.

– Transportsektoren står for omtrent én firedel av de totale utslippene i Europa, og er den eneste sektoren som fortsetter å øke, sa komitéformann Cramer som samtidig roste Norges overgang fra bensin- og dieselbiler til elbiler.

Møte i EU-kommisjonen

Hovedvirkemiddelet for å skape et felles transportnettverk som integrerer land-, luft- og sjøtransport i Europa går gjennom EU-programmet TEN-T (transeuropeiske transportnettverk), som også jobber for å gjøre transportsektoren grønnere. Selv om Norge ikke deltar i finansieringen av programmet, omfatter også TEN-T norsk infrastruktur.

LES MER: Informasjon om Norges transportsamarbeid med EU

På Nilsens agenda var også møte et med kabinettsjefen til transportkommisær i EU-kommisjonen Violeta Bulc, for å blant annet diskutere veiprising og sosiale forhold i transportsektoren.

Statssekretæren møtte også de norske regionkontorene i Brussel for å diskutere aktuelle saker på samferdselsområdet.

Til toppen