Oppnevner særskilte meklere for lønnsoppgjørene

Kongen i statsråd oppnevnte 14. februar et korps på 13 særskilte meklere for to år. Meklerkorpset er styrket med to personer. Meklerne bistår sammen med kretsmeklerne riksmekleren under lønnsoppgjørene.

Følgende er oppnevnt som særskilte meklere:

tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen
sorenskriver Geir Engebretsen
lagdommer Lars Ole Evensen
kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup
tingrettsdommer Inger-Marie Landfald
lagdommer Bjørn Lillebergen
lagdommer Carl Petter Martinsen
professor Nils-Henrik Mørch von der Fehr
lagdommer Monica Nylund Hansen
tingrettsdommer Richard Saue
siviløkonom Inger-Johanne Sletner
advokat Kine Steinsvik  
advokat Elisabeth Stenwig

Til toppen