Oppnevning av skjønnsnemnd og overskjønnsnemnd

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har oppnevnt to nemnder som skal avgjøre det økonomiske oppgjøret mellom kommuner ved grenseendringer. Skjønnsnemnda ledes av tingrettsdommer Ørnulf Røhnebæk, og overskjønnsnemnda ledes av tingrettsdommer Ruth Louise Osborg. Nemndene er oppnevnt for fire år, fram til 1. januar 2020.

Det økonomiske oppgjøret ved grenseendringer mellom (fylkes-)kommuner skal fastsettes ved skjønn dersom kommunene ikke blir enige seg imellom (inndelingslova § 23). Skjønnet fastsettes av en skjønnsnemnd og en overskjønnsnemnd (klageinstans), oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Beslutningen i overskjønnsnemnda er endelig og kan ikke ankes inn for de ordinære domstolene.

Hver av nemndene har tre medlemmer med varamedlemmer. Nemndene har medlemmer med god juridisk og økonomisk kompetanse, samt god kommunekunnskap.

Skjønnsnemnd 2016-2020

Leder: lagdommer Ørnulf Røhnebæk, Hamar

Varaleder: sorenskriver Rolf Selfors, Mo i Rana

Medlem: informasjonsleder Sverre Mogstad, Narvik

Varamedlem: kundeansvarlig Jørgen Kjetland, Stavanger

Medlem: rådmann Gro Anita Trøan, Birkenes

Varamedlem: seniorrådgiver Lisbeth Wølner, Drammen

 

Overskjønnsnemnd 2016-2020

Leder: tingrettsdommer Ruth Louise Osborg, Ålesund

Varaleder: lagdommer Vibeke Irene Løvold, Oslo

Medlem: rådmann Bjørn Atle Hansen, Alta

Varamedlem: rådmann Ole Magnus Stensrud, Skien

Medlem: rådmann Unni Skaar, Sarpsborg

Varamedlem: tidligere fylkesutviklingssjef Kirsten Haugum, Inderøy

 

Henvendelser angående nemndene kan rettes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/Kommunalavdelingen, telefon: 22 24 72 01, eller leder av Skjønnsnemnda Ørnulf Røhnebæk 90042916.