Opprettholder reguleringen av alderspensjon

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har besluttet at den vil opprettholde gjeldende regler for regulering av alderspensjon.

Etter trygdeoppgjøret i fjor varslet Regjeringen at den ville gå gjennom prinsippene for regulering av alderspensjon. Bakgrunnen var at det lå an til at pensjonistene ville få en svak nedgang i kjøpekraften, mens lønnsmottakerne ville få reallønnsvekst.

Gjennomgangen er nå ferdig, og Regjeringen konkluderer med at de nåværende regler bør beholdes.

– I dagens økonomiske situasjon, med fallende oljepris og økende arbeidsledighet, vil det være vanskelig å skjerme en gruppe på mer enn 800 000 personer fra konsekvensene av økonomiske nedgangstider. Reguleringer av pensjon henger nøye sammen med lønnsutviklingen. Når det er gode tider for lønnstakerne, opplever pensjonistene det samme. Tilsvarende er det når lønnstakerne opplever nedgangstider. Heller ikke lønnstagerne har noen garanti mot at lønnsøkningen i et enkeltår kan bli lavere enn prisstigningen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Bærekraftig pensjonssystem

– Hovedformålet med pensjonsreformen er å gjøre pensjonssystemet bærekraftig, og ny regulering er et viktig bidrag til dette, sier Hauglie.

Utviklingen i pensjonene etter at de nye reglene ble innført i 2011 og prognoser for årene fremover gir i gjennomsnitt en positiv realutvikling i pensjonene, selv om pensjonistene i enkeltår kan oppleve en nedgang i kjøpekraften.

Da de nye reglene ble vedtatt var man klar over at pensjonistene i enkeltår kunne oppleve negativ kjøpekraftsutvikling. Dette ble påpekt i forarbeidene til reformen.

Regjeringen har vedtatt flere endringer som kommer store grupper av pensjonister til gode. Fra 1.september i år øker grunnpensjonen fra 85 prosent til 90 prosent for alle gifte og samboende pensjonister, noe som vil gi de 650.000 pensjonistene som omfattes av endringen en årlig økning i sin pensjon på ca. 4.000 kroner. Stortinget har samtidig vedtatt å øke minstepensjonen for enslige alderspensjonister med 4.000 kroner. I tillegg vil skattelettelsene i 2016 også komme alderspensjonistene til gode.