Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oslo leder europeisk samarbeidsprosjekt om sirkulær økonomi

– Når folk tenker på sirkulær økonomi skal de automatisk tenke på Oslo, sier Håkon Jentoft, seniorkonsulent i Oslo kommunes renovasjonsetat.

EU-partnere samlet til oppstartsmøte på Osloregionens Europakontor i Brussel. Foto: Sigrid Grøm Bakken.

Fra 2017 leder Oslo kommune partnerskapet om sirkulær økonomi under EU Urban Agenda. 22. februar gikk startskuddet for prosjektet, da nettverket arrangerte oppstartsmøte på Osloregionens Europakontor i Brussel.

Regionalt og nasjonalt partnerskap

EU Urban Agenda ble lansert under Nederlands formannskap i Rådet våren 2016, og bygger på ideen om å skape partnerskap mellom europeiske byer for å håndtere felles muligheter og utfordringer.

Prosjektet innen sirkulær økonomi er et samarbeid mellom seks byer/regioner, fire medlemsstater og EU-kommisjonen, og er ett av til nå åtte etablerte partnerskap under Urban Agenda.

Deltakerne er byene/byområdene Oslo, Haag (Nederland), Porto (Portugal), Prato (Italia), Kaunas (Litauen) og Flandern (Belgia). I tillegg deltar landene Hellas, Slovenia, Polen og Finland.

Kartet viser en oversikt over europeiske land og byer som er involvert i samarbeidsprosjektet.

Store ambisjoner

Prosjektleder for partnerskapet, Håkon Jentoft, har store ambisjoner for hva det europeiske samarbeidet kan oppnå, og uttrykker viktigheten av et europeisk samarbeid.

– Et av de viktigste målene for partnerskapet er å få europeiske land til å satse i større grad på sirkulær økonomi. Skal man klare å løse avfallsproblematikk og føre en bedre miljøpolitikk, må man endre rammebetingelsene. Partnerskapets ambisjon er å komme frem til konkrete forslag til endring av EUs regelverk, EUs finansieringsordninger og å sikre kompetanseoppbygging, sier han.

– Oslo har en ambisiøs miljøpolitikk, og har en lang historie med flere internasjonale samarbeid om avfallspolitikk. Ved å ligge i forkant som by, håper vi at Oslo kan fremstå som et godt eksempel og inspirere andre til å følge etter i våre fotspor.

Europakommisjonen var også representert på oppstartsmøtet, og stilte seg positive til samarbeidsprosjektet og Oslo kommunes lederskap.

Slutt på «bruk og kast»

En sirkulær økonomi er basert på gjenbruk, reparasjon, oppussing, forbedring og materialgjenvinning, i motsetning til en lineær økonomisk modell, der man utvinner ressurser, produserer, bruker og kvitter seg med dem via deponi eller forbrenning. Målet er at færrest mulig ressurser går tapt og at produktene og ressursene de består av blir høyt verdsatt.

Med Oslo kommune som leder av partnerskapet om sirkulær økonomi, håper Jentoft at Europa vil bevege seg bort fra ideen om en lineær «bruk og kast»-økonomi. Nettverket vil være med å legge rammebetingelser for vedtak som senere vil bli EUs politikk. Jentoft har troen på at Oslo vil komme styrket ut av det europeiske samarbeidet.

– Oslo skal bli den fremste miljøbyen i Europa. Når folk tenker på sirkulær økonomi så skal de automatisk tenke på Oslo, avslutter Jentoft.

Til toppen