Osmund Kaldheim ny administrerende direktør i Husbanken

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Osmund Kaldheim (52 år) er i dag tilsatt av Kongen i statsråd som ny administrerende direktør i Husbanken. Han er tilsatt i et åremål på 6 år.

Osmund Kaldheim blir ny direktør i Husbanken Foto: Drammen kommune

– Kaldheim har lang og bred lederfaring både fra statlig, kommunal og privat sektor. Jeg har store forventninger til han som direktør for Husbanken, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

De siste 6 årene har Kaldheim vært rådmann i Drammen. Fra 2005 til 2010 var han direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Han har også politisk erfaring bl.a. som statssekretær i Sosialdepartementet fra  2001 – 2003, og  i Arbeids- og administrasjonsdepartementet fra 2003-2004. Han var ordfører i Fet fra 1995 – 1999.

– Husbanken er en viktig brikke i arbeidet med å sørge for at flere har et godt og trygt sted å bo. De forvalter blant annet støtteordninger for mennesker som av ulike årsaker trenger hjelp til utgiftene for bolig, eller for å komme seg inn på boligmarkedet, sier Sanner.

Husbanken er i gang med en rekke spennende omstillinger, blant annet med å utvikle digitale og brukervennlige løsninger. Husbanken har også en viktig rolle i å samordne all statlig innsats på det boligsosiale området.

Kaldheim tar over etter Bård Øistensen som har vært direktør for Husbanken i 6 år.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00