Overvåking av tømmerhandel

Nye regler for markedsovervåking av handel med tømmer ble diskutert under et ekspertmøte i regi av Europakommisjonen 18. mai. Krav til overvåkingen og prosessen for å godkjenne uavhengige overvåkingsorganer ble debattert. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer fra møtet.

Møtedeltagerne diskuterte et utkast fra Kommisjonen om et tilleggsregelverk under tømmerhandelsdirektivet som ble vedtatt i 2010. Direktivet foreslår et system der produsenter og importører kan bruke kontrollorganer for å overvåke deres aktiviteter. Dette skal sikre at ulovlig hugget tømmer ikke tilbys og omsettes på markedet. Utkastet fra Kommisjonen ansees for å være relevant for EØS-avtalen.

Utvelgelse av overvåkingsorgan
Kommisjonen ønsker at nasjonale myndigheter skal sile søknader fra potensielle overvåkingsorganer før det skjer en sentral behandling i Kommisjonen. Hovedargumentet for å involvere nasjonale myndigheter er at de best kan vurdere om en organisasjon har den nødvendige tilknytning til et EU/EØS-land i tillegg til at nasjonale myndigheter skal kontrollere dem i neste runde.

Flere organisasjoner har allerede kontaktet Kommisjonen og medlemsland for å vurdere å etablere seg som overvåkingsorgan. Blant disse er noen sertifiseringsorganisasjoner, interesseorganisasjoner samt bransjeorganisasjoner. De som har meldt sin interesse vurderer å enten håndtere spesielle produktgrupper og markedssegmenter i hele EØS-området eller opptre i enkeltland. Kommisjonen ser videre for seg tre måneders behandlingstid av søknadene.

Bekymring for økte kostnader
En rekke land er kritiske til strenge utdanningskrav for ansatte i en overvåkingsorganisasjon og ønsker mer fleksibilitet for nye aktører. Det ble også uttrykt bekymring for økte administrasjonskostnader for eksempel ved inspeksjoner. Kommisjonen vil ta dette i betraktning i den videre prosessen.

Det var enighet om at det er viktig å sikre forholdet til konkurranseregelverk og offentlige anskaffelser samt kontrollere uavhengigheten til godkjente overvåkingsorganisasjoner.

Endelig vedtak til høsten
Møtet viste at det er stor interesse for et tilleggsregelverk under tømmerhandelsdirektivet, særlig i land med stor tømmerimport.

Kommisjonen vil organisere et nytt møte med ekspertgruppen i juli, og tar sikte på et endelig vedtak i oktober. Deretter blir det en prosess på to måneder i Rådet og Europaparlamentet før vedtaket kan endelig iverksettes.

Til toppen