Historisk arkiv

På talentjakt på universitetet i Ås

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

For at Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon, trengs mange klare hoder, kunnskap og ungdommelig engasjement. Det mener fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen at man kan finne på Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås. I dag besøkte hun universitetet.

- Ås- og Adamstuenmiljøet har spilt en avgjørende rolle i utviklingen av dagens havbruksnæring, særlig på områdene fòr, avl og fiskehelse. Universitetet har vært, og vil fortsette å være, svært viktig for sjømatnæringa, både når det gjelder forskning og når det gjelder rekruttering viktige områder av havbruksnæringa, sier fiskeri- og kystministeren.

Under sitt besøk ble hun orientert om forskningsområder som fiskehelse, avl, fôr og bærekraftig havbruk. Videre fikk hun høre om den betydning Veterinærinstituttets helseovervåkning har for norsk lakseeksport. Fiskeri- og kystministeren ble også presentert for det nye universitetet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, som etableres i januar 2014. Det er Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges Veterinærhøgskole som sammen skal skape det nye universitetet.

-Planene for et nytt universitet og veterinærinstitutt er et nasjonalt krafttak som vil komme både havbruksnæringen og de tradisjonelle husdyrnæringer til gode. Synergivirkningene ved å samle veterinær- og produksjonsdyrmiljøene på samme sted vil på sikt kunne gjøre Ås til et blågrønt senter for bioøkonomi, sier hun.

Fiskeri- og kystministeren holdt til slutt en forelesning for studentene om muligheter og spennende utfordringer i havbruksnæringen.

- Dere kan bidra med de nye tankene og innfallsvinklene som er helt nødvendige for å kunne gjennomføre ambisjonen om Norge som verdens fremste sjømatnasjon, og dermed en viktig produsent av mat til verdens befolkning. Dere har nå muligheten til å satse på ei framtidsnæring, oppfordret hun i sitt innlegg. 

 

Bilder fra dagens arrangement er tilgjengelig på departementets Flickr-konto.