Historisk arkiv

Pål Christian Roland sluttet som politisk rådgiver i HD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Pål Christian Roland sluttet som politisk rådgiver i Helsedepartementet 26. mai 2004. Roland sluttet fordi han er ansatt i ny stilling. (28.05.04)

Pressemelding

Nr.: 90/2004
Dato: 28. mai 2004

Pål Christian Roland sluttet
som politisk rådgiver i HD

Pål Christian Roland sluttet som politisk rådgiver i Helsedepartementet 26. mai 2004. Roland sluttet fordi han er ansatt i ny stilling.

Regjeringen er utgått fra Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre (V). Listen over politiske rådgivere ser nå slik ut:


Statsministerens kontor:
Øistein Mjærum (KrF)
Wenche Fone (KrF) – permisjon fra 8. mars 2004.
Torunn Elise Kvisberg (KrF) – vikar fra 3. mars 2004.

Utenriksdepartementet (utenrikssaker):
Marit Berger (H)

Kommunal- og regionaldepartementet:
Roger Iversen (H)
John-Ragnar Kvam Aarset (H)

Helsedepartementet:
Line Henriette Holten Hjemdal (KrF)
Aksel Jakobsen (KrF)

Landbruksdepartementet:
Alvhild Hedstein (V)
Geir Olsen (V)

Finansdepartementet:
Kaj-Martin Georgsen (H)

Justis- og politidepartementet:
Marit Helene Meyer (V)

Kultur- og kirkedepartementet:
Gjermund Løyning (KrF)

Utenriksdepartementet (utviklingssaker):
David Hansen (KrF)

Olje- og energidepartementet:
Astrid Apalset Vassbø (KrF)

Barne- og familiedepartementet:
Ruth Leonore Stenersen (KrF)

Utdannings- og forskningsdepartementet:
Elisabeth Aspaker (H)

Fiskeridepartementet:
Jorhill Andreassen (H)

Sosialdepartementet:
Anniken Hauglie (H) – permisjon fra 20. mai 2004
Kristin Holm (H) – vikar fra 21. april 2004.

Nærings- og handelsdepartementet:
Bernt Jørgen Stray (H)

Samferdselsdepartementet:
Alfred Jens Bjørlo (V) - permisjon fra 13. april 2004
Sverre Molandsveen (V) - vikar fra 13. april 2004

Forsvarsdepartementet:
Bengt Eidem (H)

Miljøverndepartementet:
Bjørn Johnny Skaar (H)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet:
Anne Haabeth Rygg (H)

Til toppen