Partners tilstedeværelse på fødeavdelingene

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen har bedt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurdere om systematisk bruk av hurtigtester før og under oppholdet kan redusere smitterisiko når partner er til stede under og etter fødsel.

- De fleste som skal føde barn, ønsker naturligvis å ha med seg partneren sin under fødselen, og fødeavdelingene tilstreber å legge til rette for dette innenfor smittevernfaglige rammer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler bruk av hurtigtester når det er mistanke om at partneren kan være smittet, og ved lokale smitteutbrudd. De anbefaler imidlertid ikke systematisk bruk av hurtigtester for testing av alle partnere.

- Jeg har derfor innkalt helseregionene til et møte for å gå gjennom status og rutiner for partners tilstedeværelse ved alle sykehusene. Helsedirektoratet og FHI vil også være til stede, sier helse- og omsorgsminister Høie.

- Jeg ønsker å sikre at rutinene ikke er strengere enn nødvendig. Målet vårt er at partner kan være med før, under og etter fødsel, så langt det er smittevernfaglig forsvarlig, avslutter Høie.