Historisk arkiv

Per Sefland ny sysselmann på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Pressemelding

Per Sefland er i statsråd i dag åremålsbeskikket som ny sysselmann på Svalbard for en periode på tre år. Han er i dag politimester i Politidirektoratet. (01.07)

Pressemelding

Nr.: 50 – 2005
Dato: 01.07.2005

Per Sefland ny sysselmann på Svalbard

Politimester Per Sefland er i statsråd i dag åremålsbeskikket som ny sysselmann på Svalbard for en periode på tre år.

Sysselmannen på Svalbard er Regjeringens øverste representant på øygruppen. Sysselmannskontoret er organisert i tre avdelinger – med ansvar både for miljøsaker, politioppgaver, og en rekke andre fagområder. Administrativt er Sysselmannen underlagt Justisdepartementet, men etaten utfører oppgaver for en rekke andre departementer, blant annet Miljøverndepartementet.

Per Sefland etterfølger Sven Ole Fagernæs som har vært konstituert sysselmann på Svalbard siden februar 2005. Sefland er 56 år og er utdannet cand. jur. fra 1975. Han har siden 2003 vært fristilt politimester i Politidirektoratet og har vært engasjert i flere prosjekter, senest som prosjektleder for stortingsmeldingen om politiets rolle og oppgaver som ble lagt frem i slutten av juni i år.

Per Sefland var sjef for Politiets overvåkingstjeneste fra 1997 til 2001, for Politiets sikkerhetstjeneste fra 2001 til 2003. Han har jobbet som politiadjutant og politimester ved Nordmøre politidistrikt og Vest-Finnmark politidistrikt.

I en periode var Per Sefland assisterende fylkesmann i Møre og Romsdal. Han har blant annet gjennomført Forsvarets Høgskoles Hovedkurs, Nato Defence College i Roma og Forsvarets Høgskoles Sjefskurs.

Det var 5 søkere til stillingen.

Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Kjerstin Askholt, telefon 22 24 56 00.Aktuell lenke:

Til toppen