Historisk arkiv

Fordømmer bombeangrep i Bagdad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg fordømmer på det sterkeste dagens bombeangrep i Bagdad, som ser ut til å ha krevd over femti menneskeliv. Det er særlig bekymringsfullt at disse angrepene skjer i den skjøre politiske situasjonen Irak nå er inne i, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Jeg fordømmer på det sterkeste dagens bombeangrep i Bagdad, som ser ut til å ha krevd over femti menneskeliv. Det er særlig bekymringsfullt at disse angrepene skjer i den skjøre politiske situasjonen Irak nå er inne i, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.  

Det ble gjennomført en rekke koordinerte bombeangrep mot butikker, skoler og offentlige bygninger i Iraks hovedstad Baghdad i dag. Angrepet kommer få dager etter at amerikanske styrker trakk seg ut av landet.  

- Det er avgjørende at irakiske myndigheter og alle politiske krefter i landet nå deltar i en inkluderende politisk prosess for å styrke det skjøre demokratiet. Et demokrati som gir plass til de ulike etniske og religiøse gruppene i landet er den eneste måten å ivareta behovene til alle irakiske borgere på. Norge vil fortsette å bidra med støtte til institusjonsbygging på ulike områder i Irak, sier utenriksminister Støre.  

Norsk støtte er blant annet rettet inn mot petroleumssektoren, justissektoren, anti-korrupsjonsarbeid og menneskerettigheter.