Norge oppretter ambassade i Den demokratiske republikken Kongo

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge øker sitt engasjement i Den demokratiske republikken Kongo og oppretter ambassade i Kinshasa.

- Etableringen av en norsk ambassade i Kinshasa vil styrke vårt bilaterale forhold til DR Kongo og bidra til en tettere dialog om de utfordringene landet og Great Lakes-regionen står overfor. Humanitær innsats og støtte til stabilisering og fredsbygging har stått sentralt i norsk innsats i DR Kongo gjennom flere år. Arbeid mot seksualisert vold har samtidig vært en viktig prioritering, og dette arbeidet fortsetter, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. 

Kontakten mellom DR Kongo og Norge er blitt styrket de siste årene. Den fredelige maktoverføringen fra Joseph Kabila til Felix Tshisekedi i januar 2019 har åpnet opp for en bredere dialog med landet, og det har i etterkant vært flere møter på politisk nivå. Statsminister Solberg møtte president Tshisekedi under FNs generalforsamling i september 2019 og under toppmøtet i Den afrikanske union i Addis Abeba i februar 2020.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein besøkte DR Kongo i mai 2019 for politiske samtaler i hovedstaden Kinshasa. I Øst-Kongo fikk han også et godt innblikk i den innsatsen mange norske frivillige organisasjoner og deres lokale partnere gjør. 

- Gjennom å etablere en ambassade i Kinshasa kan vi bygge videre på dette viktige arbeidet og legge til rette for et mer strategisk samarbeid med DR Kongo. Covid-19-pandemien har tydelig vist hvor viktig internasjonalt samarbeid og en koordinert tilnærming til bærekraftig utvikling er. Dette gjelder særlig i land som DR Kongo, som rammes av flere kriser på samme tid. Vi ser nå på hvordan vi kan bidra til å redusere de økonomiske og sosiale konsekvensene av covid-19-pandemien i DR Kongo, med særlig fokus på beskyttelse av sårbare grupper og matsikkerhet, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Ulstein viser til at menneskehandel og moderne slaveri i form av tvangsarbeid er en betydelig utfordring i DR Kongo, særlig knyttet til gruvesamfunn og mangeårig konflikt mellom ulike væpnede grupper og myndighetene.

Norge gir omfattende øremerket støtte til FNs stabiliseringsarbeid i Øst-Kongo, både finansielt og gjennom utsendte Nordem-eksperter. Totalt bidrar Norge med rundt 800-900 millioner kroner årlig til humanitær respons, stabilisering og utvikling i DR Kongo.

Klima- og skogsamarbeidet er en viktig del av den norske bilaterale innsatsen. DR Kongo huser verdens nest største regnskog, og bevaring av denne er avgjørende for oppnåelsen av både FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Norge har siden 2016 hatt et omfattende samarbeid med DR Kongo gjennom Central African Forest Initiative (Cafi) for å bidra i kampen mot avskoging og for en bærekraftig utvikling for landets befolkning.  Norge vil fortsette å være en langsiktig partner for DR Kongo i dette arbeidet.

Norge har i dag et ambassadekontor i Kinshasa, underlagt ambassaden i Luanda. Det legges opp til en gradvis oppgradering av dette kontoret til en fullverdig ambassade i løpet av andre halvår 2020 - med forbehold om videre utvikling for covid-19-pandemien.

***