Gratulerer Ukraina, Georgia og Moldova med EU-avtale

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Norge gratulerer Ukraina, Moldova og Georgia med signeringen av assosieringsavtaler med EU. Disse avtalene tar landene et viktig skritt i retning av europeisk integrasjon, sier utenriksminister Børge Brende.

- Norge gratulerer Ukraina, Moldova og Georgia med signeringen av assosieringsavtaler med EU. Disse avtalene tar landene et viktig skritt i retning av europeisk integrasjon, sier utenriksminister Børge Brende. 

Gjennom Det østlige partnerskap jobber EU for tettere integrasjon med seks partnerland; Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Georgia, Moldova og Ukraina. De landene som viser en klar vilje til å styrke demokrati, menneskerettigheter, respekt for lov og rett, godt styresett og utvikling av markedsøkonomi, får tilbudet om mer støtte og tettere integrasjon med EU. 

- At Ukraina, Moldova og Georgia i dag kan signere assosieringsavtaler med EU viser at disse landene ønsker reformer og en nærmere tilknytning til de verdiene og utviklingsmålene som både EU og Norge setter høyt. Nå begynner det viktige arbeidet med å sette avtalene ut i livet, sier statsråd for EØS-saker og forholdet til EU, Vidar Helgesen. 

Norge støtter opp om EUs østlige partnerskap og samarbeider med EU om konkrete prosjekter i partnerlandene, blant annet knyttet til reformarbeidet. 

- En nærmere tilknytning til Europa og en videre integrasjon med EU for landene i denne regionen er også i Norges interesse. Jeg mener en tettere integrasjon med EU skaper muligheter for bedre stabilitet og velferd for alle, sier Helgesen. 

For Ukrainas del begynte de store, folkelige protestene for europeisk integrasjon da daværende president, Viktor Janukovytsj, valgte å ikke undertegne den fremforhandlede assosieringsavtalen med EU i november 2013. I mars i år signerte det nye ukrainske lederskapet den politiske delen av avtalen, og i dag undertegnet Ukrainas president, Petro Porosjenko, resten av avtalen. 

- Da Moldova allerede i slutten av april fikk visumfrihet med Schengen, var det et synlig eksempel på at integrasjonsprosessen fører med seg konkrete resultater. Nå er det viktig at Ukraina, Moldova og Georgia viser vilje til å fortsette reformprosessene, sier utenriksminister Børge Brende.