Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lisensplikt på all eksport av tidligere militært utstyr

Utenriksdepartementet innfører prinsippet "én gang militært, alltid militært" i regelverket for eksport av forsvarsmateriell. Militært materiell som har vært konstruert for skarpe formål kan dermed ikke utføres uten tillatelse fra Utenriksdepartementet.

Utenriksdepartementet innfører prinsippet "én gang militært, alltid militært" i regelverket for eksport av forsvarsmateriell. Militært materiell som har vært konstruert for skarpe formål kan dermed ikke utføres uten tillatelse fra Utenriksdepartementet.  

Tidligere kunne utrangert militært materiell, under visse forutsetninger, unntas lisensplikt og eksporteres som sivilt materiell dersom våpen, våpenfester og andre militære egenskaper ble fjernet. Dette vil ikke lenger være mulig. Forskriftsendringen trer i kraft i dag, og innebærer at alt forsvarsmateriell underlegges lisensplikt og eksportkontrollens strenge krav – uavhengig av materiellets tilstand. 

- Norge har et av verdens strengeste regelverk for eksport av forsvarsmateriell. Prinsippet "én gang militært, alltid militært" vil skjerpe dette ytterligere. Det vil skape tydeligere rammer for avhending av utrangert militært utstyr og styrke vår nasjonale kontroll over hvor og hvordan tidligere norsk militært materiell blir brukt, sier utenriksminister Børge Brende. 

Nærmere informasjon om gjeldende regelverk og prosedyre for søknad om eksportlisens finnes på Utenriksdepartementets hjemmeside for eksportkontroll.

Til toppen