Historisk arkiv

Fem nye norske ambassadører og generalkonsuler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er glad for at kronprinsregenten i statsråd i dag har utnevnt fem nye ambassadører og generalkonsuler for Norge, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Norge får til høsten nye stasjonssjefer i Washington, San Fransisco, New York, Accra og Mexico.

- Jeg er glad for at kronprinsregenten i statsråd i dag har utnevnt fem nye ambassadører og generalkonsuler for Norge, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Norge får til høsten nye stasjonssjefer i Washington, San Fransisco, New York, Accra og Mexico. 

- Til høsten kommer vi til å skifte ut tre av våre fire stasjonssjefer i USA, vår viktigste allierte. I tillegg er det utnevnt ny ambassadør til Mexico, hvor vårt samarbeid er voksende. Mexico spiller også en stadig viktigere regional og internasjonal rolle. Vi har også utnevnt ny ambassadør til Ghana, et viktig land i Vest-Afrika, hvor vi har et stadig tettere samarbeid, sier utenriksminister Espen Barth Eide. 

- Jeg er særlig glad for at fire av de fem stasjonssjefene som i dag utnevnes er kvinner. I UDs toppledergruppe er i dag flertallet kvinner, men vi har fortsatt utfordringer med å få mange nok kvinnelige ambassadører og generalkonsuler. Dagens utnevnelser er derfor et viktig skritt i retning av å øke kvinneandelen også på våre diplomatiske stasjoner i utlandet, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Dagens utnevnelser i statsråd: 

  • Hege Hertzberg, ambassadør Accra
  • Merethe Nergaard, ambassadør Mexico
  • Elin Bergithe Rognlie, generalkonsul New York
  • Hilde Janne Skorpengeneralkonsul San Francisco
  • Kåre Aas, ambassadør Washington
Til toppen