Sikrer livsviktig nødhjelp til Syria

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

FNs sikkerhetsråd har vedtatt en resolusjon som sikrer at millioner av nødlidende mennesker i Syria kan få humanitær bistand fraktet via Tyrkia. Resolusjonen ble fremforhandlet av Norge og Irland.

Forhandlingene pågikk over flere uker og var spesielt intense i romjulen, helt på tampen av Norge og Irlands medlemskap i Sikkerhetsrådet. Sikkerhetsrådets medlemmer stemte over forslaget i dag, og det ble enstemmig vedtatt. Vedtaket innebærer at den grensekryssende humanitære bistanden fra Tyrkia til Nordvest-Syria kan fortsette til 10. juli 2023.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt med flere ser på pakker med nødhjelp
Utenriksminister Anniken Huitfeldt og den irske utenriksministeren Simon Coveney (til venstre) er imponert over den humanitære innsatsen fra tyrkisk side til Nordvest-Syria. Foto: Guri Solberg, UD

– Arbeidet med denne resolusjonen er noe av det aller viktigste Norge har bidratt med i Sikkerhetsrådet. Over fire millioner mennesker som lever i stor nød i Nordvest-Syria, er helt avhengige av at FN fortsatt har mandat til å videreføre denne nødhjelpsoperasjonen. De har stort behov for mat, vann, helsehjelp, husly, utdanning og sanitære tiltak. Derfor er det så viktig at mandatet for denne operasjonen forlenges, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Som medlem av FNs sikkerhetsråd i 2021 og 2022, ledet Norge og Irland rådets arbeid med den humanitære situasjonen i Syria. For at FN skal kunne frakte nødhjelp fra Tyrkia til over fire millioner mennesker i Nordvest-Syria er det nødvendig med en sikkerhetsrådsresolusjon. Norge og Irland har lyktes med å forhandle frem slike mandatforlengelser tre ganger; i juli 2021, i juli 2022, og nå sist desember.

Under FNs ledelse har opptil 1000 lastebiler med varer som vann, mat, medisiner og telt passert grenseovergangen Bab-al-Hawa til Nordvest-Syria hver måned. Utenriksministeren besøkte grenseovergangen i juni 2022. Da møtte hun FN-ansatte, andre hjelpearbeidere og tyrkiske myndigheter. Hun så også hvordan varene ble undersøkt og pakket før de ble transportert over grensa.

– Jeg er svært imponert og takknemlig for den livsviktige jobben som FN og humanitære organisasjoner gjør. Dette arbeidet redder liv, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Den humanitære situasjonen i Syria har gradvis blitt verre siden krigen startet i 2011. Ifølge FN er det nå over 15,3 millioner mennesker som trenger humanitær bistand. Aldri før har flere syrere vært i nød.

Samtidig er samarbeidsklimaet i Sikkerhetsrådet blitt vanskeligere og mer uforutsigbart etter at Russlands angrepskrig mot Ukraina startet for snart ett år siden. Det har lenge vært usikkert om Russland ville fortsette å støtte en forlengelse av sikkerhetsrådsmandatet.

– Den humanitære krisen øker og arbeidet med en politisk løsning er fastlåst. Det er store behov for bistand i lang tid fremover. Norge oppfordrer syriske myndigheter til å tilrettelegge for trygg humanitær tilgang i hele Syria, også i de nordvestlige delene. Norge støtter også mer langsiktige tiltak som vann- og sanitærtilgang, minerydding og matproduksjon. Vi støtter også FNs spesialutsending Geir O. Pedersens arbeid med å få framgang i den politiske prosessen, sier utenriksministeren.

Betydelig norsk humanitær innsats

Norge er blant de største humanitære støttespillerne til mennesker som er rammet av konflikten i Syria. Siden 2011 har Norge bidratt med over 16,5 milliarder kroner til sivilbefolkningen i Syria og nabolandene.

I 2023 planlegger Norge å bidra med omkring 1,5 milliarder kroner. Mesteparten av Norges humanitære bidrag kanaliseres gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner.