Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartmentets program i veke 19

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 19, 2015.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 4. mai
Kl. 19.00: Utanriksminister Brende deltek på den offisielle middagen i høve statsvitjinga av presidenten i Portugal. Stad: Akershus slott, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 5. – onsdag 6. mai
Utanriksminister Brende deltek på nordisk og nordisk-baltisk utanriksministermøte. Sjå eiga pressemelding. Stad: Helsingør, Danmark

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536.

Fredag 8. mai
Kl. 10.00: Utanriksminister Brende deltek på dialogmøte (Prosjekt global kunnskap) med leiinga ved Universitetet i Oslo. Stad: Tøyen hovedgård, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 14.00: Utanriksminister Brende held tale under minnemarkeringa for frigjeringsdagen ved Krigsseglarmonumentet. Stad: Bygdøynes, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 16.00: Utanriksminister Brende er til stades ved H.M. Kongen si kransnedlegging ved Nasjonalmonumentet i høve frigjeringsdagen og medaljeseremonien under Forsvaret sin veterandag. Stad: Akershus festning, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statsråd Vidar Helgesen

Måndag 4. mai
Kl. 10.00: Statsråd Helgesen deltek på det første møtet i ungdomsforumet mot radikalisering. Stad: Statsministerens kontor

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 95 78 55 36

Kl. 19.00: Statsråd Helgesen deltek på den offisielle middagen i samband med statsbesøket frå Portugal. Stad: Akershus slott

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Torsdag 7. mai
Kl. 16.00: Statsråd Helgesen deltek på feiringa av Voksenåsen 60 år. Stad: Voksenåsen

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Kl 19.30: Statsråd Helgesen deltar på valgvake i regi av Agenda på Kulturhuset, i samband med det britiske parlamentsvalet. Stad: Youngstorget.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Fredag 8. mai
Statsråd Helgesen representerer regjeringa på Jørstadmoen under markeringa av Frigjerings- og veterandagen. Stad: Jørstadmoen, Lillehammer.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Tysdag 5. mai
Kl. 17.30: Statssekretær Pedersen er vert for ei mottaking i samband med «Business for Peace 2015 Summit». Stad: Professorboligen, UiO

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 6. mai
Kl. 11.30: Statssekretær Pedersen er vert for ein arbeidslunsj med Maciej Popowski, assisterande generalsekretær for EEAS (European External Action Service) i EU. Stad: Hotel Continental, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 7. mai
Statssekretær Pedersen vitjar Tyskland for bilaterale samtalar. Han deltek også på eit seminar om Arktis. Sjå eiga pressemelding. Stad: Berlin

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Hans Brattskar

Tysdag 5. mai
Kl. 10.00: Statssekretær Brattskar møter representantar for sivilt samfunn om næringsutvikling i utviklingssamarbeidet. Stad: Oslo (UD)

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 7. mai
Statssekretær Brattskar deltek på eit arrangement om utdanningskvalitet, i regi av Education International, EU-kommisjonen, Unesco og Utanriksdepartementet. Sjå eiga pressemelding. Stad: Norway House, Brussel

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Morten Høglund

Onsdag 6. – torsdag 7. mai
Statssekretær Høglund vitjar Malaysia for bilaterale samtalar, næringslivsarrangement og møter med Asean (Association of Southeast Asian Nations). Sjå eiga pressemelding. Stad: Kuala Lumpur, Malaysia

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Ingvild Næss Stub

Tysdag 5. mai
Kl. 13.15: Statssekretær Stub møter Maciej Popowski, assisterande generalsekretær i EEAS (European External Action Service) i EU. Stad: Oslo (UD)

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 6. mai
Kl. 15.00: Statssekretær Stub held innlegg og deltek på konferansen 'Europe Day Conference. Trends in European (in)security' i regi av EU-delegasjonen i Oslo. Stad: Oslo (Oslo Militære Samfund)

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 7. - fredag 8. mai
Statssekretær Stub deltek på EØS-seminar på Islands universitet og har møte med mellom anna utanriksråd Stefan Haukur Johannesson, Alltingets komité for økonomi og handel og Islandsk handelskammer. Stad: Island (Reykjavik)

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Lørdag 9. mai
Kl. 13.30: Statssekretær Stub held appell i samband med Europadagen. Arrangementet er i regi av Europabevegelsen. Stad: Oslo (Egertorget)

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 20.00: Statssekretær Stub deltek på feiring av Europadagen i regi av Studenter for EU Oslo, Unge Venstre og Europeisk Arbeiderungdom. Sted: Oslo (Åpen Scene)

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Til toppen