Positivt at politiske fanger løslates i Myanmar

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- For den videre demokratiske utviklingen i Myanmar er det et positivt og nødvendig skritt at alle politiske fanger nå ser ut til å bli løslatt. Dette er et spørsmål vi har tatt opp ved flere anledninger i den langvarige dialogen mellom Norge og Myanmar, sier utenriksminister Brende.

En representant for president Thein Sein kunngjorde nylig at myndighetene i Myanmar vil løslate alle politiske fanger innen årsskiftet. Det store flertallet av politiske fanger er løslatt i Myanmar i løpet av de siste par årene, som et ledd i demokratiseringsprosessen under ledelse av president Thein Sein. Løslatelse av de resterende politiske fangene vil være et viktig steg videre og et tegn på vilje til å videreføre reformprosessen".  

-  Myanmar skal avholde parlamentsvalg i 2015, og tar dessuten fatt på den viktige oppgaven som formann i den sørøstasiatiske samarbeidsorganisasjonen Asean i 2014. Begge begivenheter krever internasjonal tillit. At alle politiske fanger nå ser ut til å bli løslatt, er et svært viktig bidrag til dette, sier utenriksministeren.