Populær Økonomilapp

Mange unge vil lære mer om personlig økonomi. Bare i løpet av et par uker har den nye web-appen Økonomilappen.no hatt 20 000 besøkende.

Økonomilappen.no er et opplæringsverktøy for unge i personlig økonomi. Her lærer man mer om blant annet lån, sparing, dagligøkonomi og forbrukerrettigheter. Du kan også teste økonomikunnskapene dine og få Økonomilappen.

‒ Det er flott at så mange ungdommer er interessert i å lære mer om personlig økonomi. Det er tydelig at den nye Økonomilappen møter et behov og oppleves som nyttig, sier statsråd Solveig Horne. - Som forbrukerminister er jeg opptatt av å gi et kunnskapsløft om personlig økonomi blant unge.

Stor interesse i målgruppen

Opplegget er utviklet av Forbrukerombudet og Finans Norge, med støtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Forbrukerminister Solveig Horne lanserte Økonomilappen.no i begynnelsen av mars. I løpet av de første fjorten dagene har hele 20 000 personer besøkt den nye nettsiden.

‒ Digitale verktøy er gode læringsmidler når vi skal gi opplæring i økonomi, og de egner seg godt til bruk i undervisningen i skolen. Jeg tror digitale verktøy som Økonomilappen bare blir enda viktigere i fremtidens opplæring, sier Horne.

Mer kunnskap om personlig økonomi

Statsråden har satt i gang flere andre tiltak for å fremme opplæringen i økonomi blant unge:

  • Innledet samarbeid med Forbrukerrådet om å utvikle digitale læringsverktøy i Finansportalen.
  • Videreføre samarbeidet med høgskolen i Hedmark, hvor de blant annet arbeider med å heve lærernes kompetanse i personlig økonomi.
  • Bevilget midler til Østfold politidistrikt for å drive foredragsvirksomhet om økonomi for elever i videregående skoler.

Lær mer om personlig økonomi på Økonomilappen.no

Til toppen