Presenterte Barentssamarbeidet i Brussel

20. juni arrangerte EU-delegasjonen og Nord-Norges europakontor et seminar om Barentssamarbeidet. Formålet var å synliggjøre mulighetene som finnes i Barentsregionen og det suksessrike regionale samarbeidet overfor EUs institusjoner og andre aktører i Brussel.

Ambassadør Sverre Stub, koordinator for det norske formannskapet i Barentsrådet, påpekte i sitt innlegg at Barentsområdet får stadig mer internasjonal oppmerksomhet. Regionen er svært rik på naturressurser. I tider med økonomisk nedgang er Barentsområdet en mulig motor for økonomisk vekst. Men for å oppnå videre vekst, trenger man ingeniører, bedre infrastruktur i områdene og rammebetingelser på tvers av landegrensene som kan legge til rette for dette.

Suksessrikt samarbeid
Stub betegnet Barentssamarbeidet som et av de mest suksessfulle regionale organisasjonene i verden, og han trakk frem den nylige signerte visum-avtalen mellom Norge og Russland som et eksempel på dette.

Barentssamarbeidet ble etablert gjennom Kirkenes-erklæringen i 1993 og utgjør en viktig bærebjelke i det regionale samarbeidet i nord. Samarbeidet foregår på to politiske nivå: et mellomstatlig nivå som ledes av Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council, BEAC), og et interregionalt nivå som ledes av Regionrådet (Barents Regional Council, BRC). Foruten de nordiske landene er både Russland og EU sentrale deltakere i BEAC. Både EU og Russland har vært med siden starten.

EU med fokus på Barentsområdet
Avdelingsleder Richard Tibbels i EUs utenrikstjeneste (EEAS) innledet med å si at han på sin side kunne konkludere med at Norges og EUs interesser sammenfaller i forhold til nordområdene. Han påpekte videre at Barentsrådet har vært et fruktbart samarbeid og sa at mye av grunnen til dette var at samarbeidet går på flere nivå, både regionalt, statlig og internasjonalt, og poengterte at dette var et av få områder hvor EU aktivt kan delta og bidra til et positivt samarbeid på tvers av landegrenser. Videre presenterte han noen av EUs hovedprioriteringer for nordområdepolitikken. Disse er: Å takle klimaforandringene, sikre bærekraftig og grønn energi, økt skipsfart, og å inkludere minoritetsgruppene i utviklingen av regionen.

Videre understreket Tibbels at den arktiske regionen er viktig for EU, både på grunn av naturressursene og for å beskytte den ømfintlige naturbalansen i nord. EU er på ballen, forklarte han, og viste til at EU blant annet bruker nesten 200 millioner euro på arktisk forskning i den inneværende programperioden. Tibbels avsluttet med en oppfordring av å fortsette det gode samarbeidet og at EU gir sin fulle støtte til Barentssamarbeidet.

Pia Svensgaard, Fylkesrådsleder i Troms, presenterte den regionale dimensjonen av samarbeidet og forklarte at det regionale samarbeidet mellom Russland og Norge har blitt en viktig del av næringsutviklingen i regionen. Videre etterlyste hun mer investeringer i området, da spesielt innenfor infrastruktur, som Svensgaard mente er en flaskehals i forhold til videre vekst i området.

20 års samarbeid
Om lag 50 spesielt inviterte personer fra EUs institusjoner, norske kontorer og diverse tankesmier deltok på seminaret om Barentssamarbeidet som EU-delegasjonen og Nord-Norges europakontor arrangerte.

– Litt av poenget med å holde et slikt seminar i Brussel var å minne EU-systemet om at det finnes regionale samarbeid i nordområdene hvor EU allerede er medlem og hvor de kan spille en aktiv rolle, sier ambassaderåd Inge Hausken Thygesen ved den norske EU-delegasjonen.

Han forteller at det i 2013 vil være flere arrangementer for å markere 20 år med samarbeid.

– Det jobbes nå også med en ny erklæring, «Kirkenes 2», som etter planen skal presenteres i Kirkenes sommeren 2013, og som skal gi signaler om hvor samarbeidet går videre. Denne erklæringen skal bekrefte og vise veien fremover for samarbeidet, sier Thygesen.

Til toppen