Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Kvinnepanelet 2010 presenteres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken presenterer Kvinnepanelet 2010. Målsetting med panelet er å sette i gang en ny og vitaliserende debatt om likestilling.

Likestillingsministeren har invitert 30 kvinner til å være med i Kvinnepanelet 2010. Framtredende samfunnsaktører, kjente skuespillere, og kvinner med viktige erfaringer fra hverdagen er blant de som skal gi innspill til det videre arbeid med moderne likestilling. 

Kvinnepanelets medlemmer er invitert og panelets fullstendige sammensetning blir for første gang presentert. Statsråden skal informere om panelets tiltenkte rolle og hvordan deres arbeid skal bidra til å sette fokus på dagens kvinnekamp. 

Velkommen til presentasjon av Kvinnepanelet 2010.

Pressen får anledning til å ta bilder og å stille spørsmål til Lysbakken og kvinnepanelets medlemmer.

Sted: Den norske Opera, foajeen

Tid: Mandag 01.02.2010. Oppmøte kl. 1100

Til toppen