Presseinvitasjon: Næringsministeren til Haugesund 9. august

Likestilling i maritim næring står på agendaen når næringsminister Iselin Nybø (V) besøker Haugesund mandag.

Regjeringen skal utarbeide en likestillingsstrategi for maritim næring, og holder innspillsmøte i Haugesund mandag 9. august. Strategien skal dekke maritim næring som helhet, fra verft og rederier til de tjenesteytende delene av næringen.

– Dette blir den første likestillingsstrategien som utarbeides for maritim næring. Jeg ser frem til gode innspill til områder som bør behandles i arbeidet med strategien og generelle eller konkrete problemstillinger knyttet til mangfold og likestilling i maritim næring, sier næringsminister Iselin Nybø.

Etter innspillsmøtet vil Nybø møte Synnøve Seglem, viseadministrerende direktør i Knutsen OAS Shipping. Nybø vil videre få en omvisning hos Simsea, som tilbyr simulatortjenester til maritime operasjoner.  

Program:

10:00-10:30: Intervju med maritimt forum, Sjøfartsdirektoratet, Smedasundet 50

10:30-12:00: Innspillsmøte om likestillingsstrategi for maritim næring, Sjøfartsdirektoratet, Smedasundet 50

13:00-13:30: Møte med Knutsen OAS Shipping, Karmsundgata 72

13:30-14:00: Omvisning hos Simsea, Karmsundgata 72

14.30-15:15: Besøk til Haugaland Næringspark, Havnavegen 168