Presseinvitasjon: OECD presenterer Skills Outlook 2015

OECD lanserer i neste uke Skills Outlook 2015. Årets Outlook tar utgangspunkt i hvordan få flere unge voksne inn i arbeidsmarkedet. Direktør Andreas Schleicher kommer til Oslo for å presentere rapporten.

I rapporten lanseres det også et ”Skills Scoreboard” som ranker Norge og en rekke land på hvordan utdanningssystemet og arbeidslivet nyttiggjør seg samfunnets kompetanse.  

Tid:     29.mai kl 09.00-10.00

Sted:   Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18, Plenumssalen 1.etasje

Dersom du har lyst til å delta, meld deg på til ajf@kd.dep.no.

Det vil bli mulighet for kommentarer og intervju med kunnskapsministeren og Andreas Schleicher fra 09.45-10.00.

  

Program for presentasjon av Skills Outlook 2015  

0900-0905: Innledning ved kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

0905-0930: Presentasjon av Skills Outlook 2015.  Direktør Andreas Schleicher

0930-0945: Kommentarer / spørsmål fra salen

 

Til toppen