PRESSEINVITASJON: Overrekkelse av forslag til ny havne- og farvannslov - NOU om "Sjøveien videre"

Regjeringen oppnevnte i august 2016 et utvalg som fikk i oppdrag å foreslå ny havne- og farvannslov. Utvalget skal levere sin rapport til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen 1. mars kl 10. Under overrekkelsen vil utvalget presentere sine hovedkonklusjoner.

Sted: Auditoriet i R5, Akersgaten 59

Journalister og fotografer som ønsker å dekke overrekkelsen, må registrere seg som besøkende i resepsjonen før arrangementet starter. Husk å ta med legitimasjon.

Utvalget skulle blant annet vurdere reguleringen av havnekapitalen og den kommunale havnevirksomheten.

For mer informasjon om utvalget, se pressemelding om opprettelsen.

Til orientering vil overrekkelsen streames via regjeringen.no.

Nett-tv Overrekkelse av forslag til ny havne- og farvannslov - NOU om "Sjøveien videre"

Se sendingen her

Se sendingen her

Til toppen