Presseinvitasjon: Samferdselsdepartementet samler næringsliv og teknologileverandører til konferanse om transport, teknologi og reduksjon av klimautslipp 2. desember

- Vårt mål er at dagens miljø- og energiutfordringer skal løses samtidig som mobiliteten styrkes. Vi ser nå at ny teknologi kan radikalt endre og forbedre folks reisehverdag og næringslivets transporter. For å få en oppdatert oversikt over løsninger og teknologier som kommer i nær fremtid, samler vi nå sentrale transportaktører, næringsliv og teknologileverandører, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Bildet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen foran en selvkjørende buss. Slike busser kan i fremtiden bidra til å øke bruken av kollektivtransport. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

- Vi skal bidra til at transportsektoren blir stadig mer miljøvennlig, men uten at mobiliteten svekkes. Stadig økte kostnader og restriksjoner løser ikke transportutfordringene. Vi må finne attraktive løsninger for folk flest slik at man får en bedre reiseopplevelse og en miljøgevinst. På samme måte må vi ha velfungerende løsninger for næringslivet, som også gir en slik miljøgevinst.

Konferansen finner sted 2. desember 2016 kl. 12.30-15.30 på Litteraturhuset i Oslo, og er åpen for pressen. Samferdselsministeren og andre bidragsytere vil være tilgjengelig for pressen.

Program

Samferdselsdepartementet arbeider med en ny Nasjonal transportplan. Der blir det reduserte utslipp og ny teknologi viktige tema, og konferansen er en del av arbeidet med å hente inn og spre kunnskap.

På konferansen vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presentere regjeringens innsats for en miljøvennlig endring av transportsektoren. Idar Kreutzer fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft og Silvija Seres fra Polyteknisk forening vil kommentere og oppsummere konferansen.

Blant de som skal presentere og diskutere løsninger, er MAN, Opel, Acando, Posten, Ruter, Vegvesenet, Alstom, NEL Hydrogen, Fortum, Borregaard, Kuene+Nagel, Hurtigruten, Siemens og Klaveness.

Program

Til pressen

Det er et begrenset antall plasser tilgjengelig for pressen, og vi ber om at påmeldinger sendes sdinfo@sd.dep.no – merket "Pressetreff 2/12".
Ytterligere informasjon via pressevakt på 919 14 777.

Til toppen