Pressekonferanse: Teknisk beregningsutvalg legger fram rapport

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene legger 17. februar fram en foreløpig rapport om grunnlaget for lønnsoppgjørene i 2014.

Leder Ådne Cappelen i utvalget vil presentere rapporten, som legger hovedvekten på utviklingen i lønninger, inntekter, priser og konkurranseevne de senere år. 

Tid: Mandag 17. februar klokka 10.00

Sted: Møterom 2511 i R5, Akersgata 59

Kontaktpersoner: Ådne Cappelen i TBU MOB: 48882950 adne.Cappelen@ssb.no

Kommunikasjonsrådgiver Hanne Tenfjord Skodje i Arbeids- og sosialdepartementet

MOB: 93262087 has@asd.dep.no

 

 

Til toppen