Priv til red

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram deltar i EU-forumet Schuman Security and Defence Partnership Forum 21. mars i Brussel

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Det er første gang dette forumet avholdes. Forumet skal være en arena for dialog mellom EU og hele gruppen av partnere, inkludert stater og sentrale organisasjoner

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og problemstillinger knyttet til forholdet mellom EU og partnere, er blant temaene som vil bli diskutert.

For ønske om intervju med forsvarsministeren, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Marita Hundershagen, telefon 902 87 846, e-post mhu@fd.dep.no