Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 14, 2014

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 14, 2014.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Tysdag 1. – onsdag 2. april
Utanriksminister Brende deltek på Nato sitt utanriksministermøte. Eigen priv. til red. følgjer. Stad: Brussel.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Eskil Grendahl Sivertsen, 926 89 277

Onsdag 2. april
Kl. 20.00: Utanriksminister Brende møter Midtausten-kvartettens utsending, Tony Blair. Stad: Parkveien 45

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 3. – fredag 4. april
Utanriksminister Brende er i Tromsø i samband med oppfølging av regjeringa si nordområdesatsing. Eigen priv. til red. følgjer. Stad: Tromsø

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Kristin Enstad, 482 68 835

Statsråd Vidar Helgesen

Måndag 31. mars
Statsråd Vidar Helgesen besøkjer København for bilaterale samtaler.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, telefon 404 08 314.

Tysdag 1. april
Statsråd Vidar Helgesen er i Stortinget i samband med innstillinga frå utanriks- og forsvarskomiteen om EØS-utviding med Kroatia.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, telefon 404 08 314.

Onsdag 2. april
Kl. 08.30: Statsråd Helgesen møter Europautvalet på Stortinget.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Hilde Steinfeld, telefon 404 08 314.

Torsdag 3. april
Statsråden besøkjer Trondheim for å møte EØS-relatert næringsliv, halde innlegg på årsmøtet til Fiskeri- og havbruksnæringas landsforening og halde foredrag på NTNU.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, telefon 404 08 314.

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Tysdag 1. april
Kl. 10.00: Statssekretær Pedersen møter leiinga i Den internasjonale juristkommisjonen (ICJ). Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.00: Statssekretær Pedersen møter Ceoss - den egyptiske organisasjonen Coptic Evangelical Organization for Social Services. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 2. april
Kl. 11.00: Statssekretær Pedersen møter Inga Bostad, direktør for Norsk senter for menneskerettigheter. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.30: Statssekretær Pedersen møter LO. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 3. april
Kl. 10.00: Statssekretær Pedersen innleiar det årlege seminaret om eksportkontroll. Stad: Oslo Militære Samfund

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02                          

Kl. 14.30: Statssekretær Pedersen møter Sarah Cliffe, assisterande generalsekretær i FN (ansvarleg for bruk av sivile kapasitetar i FNs fredsoperasjonar.) Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 4. april
Kl. 08.30: Statssekretær Pedersen deltek på «Human Rights and Foreign Policy»-seminar. (Arrangør: Venstre). Stad: Litteraturhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Hans Brattskar

Måndag 31. mars
Kl. 12.00: Statssekretær Brattskar har møte med Olav H. Seim frå Unesco. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 1. april
Statssekretær Brattskar deltek på eit Nordic–Africa Business-møte. Stad: Brussel

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 3. april
Kl. 15.15: Statssekretær Brattskar møter Sarah Cliffe, assisterande generalsekretær i FN (ansvarleg for bruk av sivile kapasitetar i FNs fredsoperasjonar.)  Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 4. april
Kl. 10.00: Statssekretær Brattskar deltek på seminar i regi av Norad si evalueringsavdeling. Stad: Norad

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Morten Høglund

Sundag 30. mars – torsdag 3. april
Statssekretær Høglund besøkjer Japan. Stad: Tokyo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Ingvild Stub

Tysdag 1. april
Statssekretær Stub vitjar Belgia for bilaterale samtaler. Stad: Brussel

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar  Hilde Steinfeld, 404 08 314

Onsdag 2. og torsdag 3. april
Statssekretær Stub vitjar Litauen for bilaterale samtaler. Stad: Vilnius

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar  Hilde Steinfeld, 404 08 314

Torsdag 3. og fredag 4. april
Statssekretær Stub vitjar Latvia for bilaterale samtaler. Stad: Riga

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar  Hilde Steinfeld, 404 08 314

Til toppen