Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 37

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag av programmet for politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 37, 2014.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Torsdag 11. september
Kl. 10.15: Utanriksminister Brende møter Tyrkias parlamentspresident, Cemil Cicek. Stad: Oslo. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 17.30: Utanriksminister Brende møter generalsekretær for Europarådet, Thorbjørn Jagland. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 12. september
Utanriksminister Brende deltek på utanriksministermøte for dei nordiske og baltiske landa (NB8) i Estland. Eigen priv. til red. følgjer. Stad: Tallinn 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Statsråd Vidar Helgesen

Onsdag 10. september
Kl. 15.30: Statsråd Helgesen møter president for Europarådets parlamentarikarforsamling, Anne Brasseur.  Stad: Stortinget

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536 

Torsdag 11. september
Kl. 11.00: Statsråd Helgesen deltar som europaminister på ein europeisk parlamentspresidentkonferanse. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Kl. 16.30: Statsråd Helgesen møter generalsekretær for Europarådet Thorbjørn Jagland. Stad: UD eller SMK

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Fredag 12. september
Kl. 12.00: Statsråd Helgesen deltek på møte i regjeringas europautval. Stad: Parkveien 45, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536 

Statssekretær Bård Glad Pedersen  

Onsdag 10. september
Statssekretær Pedersen deltek på opninga av Norsars nye målestasjon (infralydstasjon) i Bardufoss. Stad: Bardufoss

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 11. september
Statssekretær Pedersen deltek på Barentssekretariatets prosjektleiarkonferanse. Stad: Tromsø. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 12. september
Statssekretær Pedersen deltek på markeringa av 30-årsjubileet for EONs stipendiefond. Stad: Berlin. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Hans Brattskar  

Tysdag 9. september
Kl. 08.30: Statssekretær Brattskar deltek på den norske lansering av UNDPs Human Development Report 2014. Stad: Oslo (Polyteknisk forening) 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 10. september
Kl. 10.00: Statssekretær Brattskar deltek på ein interreligiøs dialogkonferanse om Ukraina-Russland. Stad: Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 11.00: Statssekretær Brattskar møter representantar for norske frivillige organisasjonar i Madagaskar-gruppa. Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 14.00: Statssekretær Brattskar møter representantar for Atlas-alliansen. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 11. september
Kl. 09.15: Statssekretær Brattskar møter Geraldine Fraser-Moleketi frå Afrikabanken om likestilling. Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 12. september
Kl. 09.00: Statssekretær Brattskar innleiar på Norsk Folkehjelps årlege samling for landdirektørane. Stad: Oslo (Rica) 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 13.00: Statssekretær Brattskar møter rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, om global helse. Stad: UD  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Morten Høglund  

Tysdag 9. september
Kl. 09.00: Statssekretær Høglund møter ein parlamentarikardelegasjon frå Tanzania. Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 10. september
Kl. 10.30: Statssekretær Høglund deltek på møte i Colombia-forum. Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.00: Statssekretær Høglund møter Intsoks regionaldirektør for Brasil, India og Afrika, Gulbrand Wangen. Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 11. september
Kl. 09.00: Statssekretær Høglund opnar ein konferanse om mattryggleik. Stad: Senter for menneskerettar, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Ingvild Næss Stub

Måndag 8. september
Kl. 12.00: Statssekretær Stub deltek på møte i fylkesordførarkollegiet. Stad: Oscarsborg festning.

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Til toppen