Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 43

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 43, 2014.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalendaren på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Fredag 24. oktober
Kl. 13.30: Utanriksminister Brende held ei innleiing om menneskerettar og FNs bærekraftsmål (post-2015). Stad: Ingensteds, Brenneriveien 9, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Laurdag 25. – sundag 26. oktober
Utanriksminister Brende deltek på markeringa av 70-årsdagen for frigjeringa av Aust-Finnmark. Eigen priv. til red. følgjer. Stad: Kirkenes 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Kristin Enstad, 482 68 835

Statsråd Vidar Helgesen

Tysdag 21. oktober
Statsråd Helgesen vitjar Estland for samtalar med mellom anna utanriksminister Urmas Paet. Eigen priv. til red. følgjer. Stad: Tallinn.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 
 
Lørdag 25. oktober
Statsråd Helgesen opnar Amnestys landsmøte. Stad: Bergen

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Bård Glad Pedersen  

Måndag 20. – tysdag 21. oktober
Statssekretær Pedersen deltek på eit nordisk-baltisk statssekretærmøte. Stad: Tallinn

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 22. oktober
Kl. 11.45: Statssekretær Pedersen held innlegg på Oslo Freedom Forum 2014. Stad: Oslo Nye Teater. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 24. oktober
Kl. 14.10: Statssekretær Pedersen deltek i ein paneldebatt om menneskerettar og FNs bærekraftsmål (post-2015). Stad: Ingensteds, Brenneriveien 9, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Hans Brattskar   

Tysdag 21. - fredag 24. oktober
Statssekretær Brattskar vitjar Angola. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02  

Statssekretær Ingvild Næss Stub  

Måndag 20. oktober
Statssekretær Stub held foredrag om EU og Europa for Europabevegelsen i Follo. Stad: Ski rådhus. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen