Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 49

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 49, 2014.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Laurdag 29. november – måndag 1. desember  
Utanriksminister Brende vitjar Myanmar og følgjer kongeparet på statsbesøk. Sjå eigen priv. til red. Stad: Myanmar. 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen, 917 22 022.  

Tysdag 2. – onsdag 3. desember
Utanriksminister Brende deltek på utanriksministermøte i Nato og møte i Isil-koalisjonen. Sjå eigen priv. til red. Stad: Brussel. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Eskil Grendahl Sivertsen, 926 89 277.  

Onsdag 3. – torsdag 4. desember
Utanriksminister Brende deltek på utanriksministermøte i OSSE. Stad: Basel 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536.

Torsdag 4. desember
Utanriksminister Brende deltek på ein Afghanistan-konferanse. Sjå eigen priv. til red. Stad: London. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Veslemøy Lothe Salvesen, 995 68 584.

Statsråd Vidar Helgesen

Tysdag 2. desember
Kl. 13.00: Statsråd Helgesen møter påtroppande vise-generalsekretær i Efta, Dag Wernø Holter. Stad: Utanriksdepartementet.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Statssekretær Bård Glad Pedersen 

Onsdag 3. desember
Kl. 09.00: Statssekretær Pedersen held eit innlegg i Atlas-alliansen på FN-dagen for funksjonshemmas rettar. Stad: Oslo (Cort Adelers gate 30) 

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02 

Kl. 11.00: Statssekretær Pedersen møter den nye leiaren i Barentssekretariatet Pia Svensgaard og styreleiar Stein Ovesen. Stad: Oslo (UD) 

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Hans Brattskar  

Fredag 5. desember
Kl. 09.00: Statssekretær Brattskar møter generalsekretæren i Digni, Jørn Lemvik. Stad: Oslo (UD) 

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02 

Laurdag 6. – fredag 12. desember
Statssekretær Brattskar reiser til Sør-Afrika for bilaterale konsultasjonar med sørafrikanske styresmakter.   

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02.  

Statssekretær Morten Høglund  

Måndag 1. og tysdag 2. desember
Statssekretær Høglund deltek på UN Forum on Business and Human Rights. Sjå eigen priv. til red. Stad: Genève.  

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Veslemøy Lothe Salvesen, 995 68 584. 

Statssekretær Ingvild Næss Stub

Tysdag 2. desember
Kl. 14.00: Statssekretær Stub møter kulturminneorganisasjonen Europa Nostra Norge. Stad: Oslo (UD) 

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Til toppen