Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 5

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 5, 2015.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 26. januar
Utanriksminister Brende deltek på toppmøte i Den afrikanske union (AU). Stad: Addis Abeba

Pressekontakt: Astrid Sehl, 922 84 752.

Torsdag 29. januar
Kl. 11.15: Utanriksminister Brende deltek på konferansen Internasjonal Agenda 2015 i regi av tankesmia Agenda. Stad: Oslo (Grand Hotel)

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835.

Fredag 30. januar
Kl. 16.00: Utanriksminister Brende helsar arrangementet World Woman. Stad: Oslo (Riksscenen)

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Laurdag 31. januar
Kl. 14.00: Utanriksminister Brende held opningsinnlegg om nye tusenårsmål for ein betre oppvekst under landskonferansen til KrF. Stad: Oslo (Scandic Oslo Airport Hotel)

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statsråd Vidar Helgesen

Tirsdag 27. januar
Kl. 15.00: Statsråd Helgesen deltar på markeringa av Den internasjonale holocaustdagen. Sted: Akershus festning.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Fredag 30. januar
Kl. 10.00: Statsråd Helgesen møter Jerzy Pomianowski, direktøren for European Endowment for Democracy (EED). Stad: UD

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Statssekretær Hans Brattskar   

Tysdag 27. januar
Statssekretær Brattskar har møte med Europakommisjonen om utdanning i bistanden. Stad: Brussel 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Onsdag 28. januar
Kl. 09.30: Statssekretær Brattskar møter direktøren for United Nations University, Finn Tarp. Stad: Oslo (UD) 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Torsdag 29. januar
Kl. 10.15: Statssekretær Brattskar møter klimadirektøren i Verdsbanken, James Close. Stad: Oslo (UD) 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Statssekretær Morten Høglund  

Tysdag 27. januar
Kl. 14.15: Statssekretær Høglund møter menneskerettsforkjemparen Abdulhadi al-Khawja frå Bahrain. Stad: Oslo (UD) 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Kl. 17.15: Statssekretær Høglund held innlegg for Den norske Burmakomitéen. Stad: Universitetet i Oslo (Blindern) 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Torsdag 29. januar
Kl. 11.30: Statssekretær Høglund møter direktøren for International Trade Centre (ITC), Arancha Gonzales. Stad: Oslo (UD) 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Ingvild Næss Stub 

Måndag 26. januar
Kl. 10.00: Statssekretær Stub møter ei gruppe med romfolk og aktivistar frå Romania saman med Den norske Helsingforskomitéen. Stad: Oslo (UD). 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Onsdag 28. januar
Kl. 20.00: Statssekretær Stub deltek i ein debatt om frihandelsavtalen EU-USA (TTIP). Stad: Studentersamfundet, Trondheim. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02. 

Fredag 30. januar
Kl. 08.30: Statssekretær Stub deltek på eit møte med ulike landbruksorganisasjonar. Stad: UD 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Til toppen