Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 6

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 6, 2015.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 2. februar
Utanriksminister Brende besøkjer Cuba. Han skal overvære ein del av fredsforhandlingane mellom Farc-geriljaen og colombianske styresmakter. Han skal også mellom anna møte utanriksminister Bruno Rodriguez.

Pressekontakt: Kristin Enstad,  482 68 835

Tysdag 3. og onsdag 4. februar
Utanriksminister Brende deltek på Kirkeneskonferansen. Sjå eigen priv. til red. Stad: Kirkenes 

Pressekontakt: Eskil Sivertsen, 926 89 277 

Fredag 6. – søndag 8. februar
Utanriksminister Brende deltek på den årlege tryggleikskonferansen i München. Eigen priv. til red. følgjer. Stad: München, Tyskland

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 0222

Statsråd Vidar Helgesen

Måndag 2. februar
Kl. 10.00: Statsråd Helgesen møter representantar for Nansens Fredssenter. Stad: SMK.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Tysdag 3. februar
Statsråd Helgesen besøker Trondheim. Program for dagen: Kl. 11.00-12.00      har statsråden foredrag for studentane under karrieredagen på NTNU, Dragvold. Kl. 12.15-13.00 har han lunsjmøte med Jeremy Rifkin, strategisk rådgjevar for EU. Kl. 13.00-14.30 er det dialogmøte med Rifkin og Måns Nilsson, frå Stockholm Environmental Institute. Kl. 15.00-18.30 deltar statsråden under Lerchendalkonferansen 2015, Hotell Scandic Nidelven.

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Rolf Erik Tveten, tlf. 920 49 543. 

Onsdag 4. februar
Kl. 08.30: Statsråd Helgesen møter i Stortingets europautvalg.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Måndag 2. februar
Kl. 12.15: Statssekretær Pedersen møter Natos visegeneralsekretær Alexander Vershbow. Stad: Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Hans Brattskar   

Måndag 2. februar
Kl. 12.00: Statssekretær Brattskar møter representantar for menneskerettsorganisasjonar frå Qatar. Stad: Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Tysdag 3. februar
Kl. 09.20: Statssekretær Brattskar deltek på Kontaktkonferansen 2015. Konferansen er eit forum for dialog mellom styresmaktene og representantar for det sivile samfunn om likestilling og FN. Stad: Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 6. februar
Kl. 09.00: Statssekretær Brattskar deltek på markeringa av den internasjonale dagen mot kjønnslemlesting av jenter. Stad: Oslo (Kulturhuset) 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Morten Høglund  

Måndag 2. februar
Kl. 12.30: Statssekretær Høglund møter representantar for Regnskogsfondet. Stad: Oslo (UD) 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Tysdag 3. – onsdag 4. februar
Statssekretær Høglund opnar Barents urfolkskongress 2015. Stad: Tromsø 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 5. februar
Kl. 11.00: Statssekretær Høglund leiar Mellomamerikaforum. Stad: Oslo (UD) 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 6. februar
Statssekretær Høglund besøker Raufoss industripark. Stad: Raufoss 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Ingvild Næss Stub  

Tysdag 3. februar
Kl. 14.00: Statssekretær Stub deltek på eit seminar om handelspolitikk i regi av Norsk landbrukssamvirke. Stad: Oslo (Landbrukets hus) 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 5. februar
Kl. 12.00: Statssekretær Stub møter Yara og Brussel-kontoret AS. Stad: Oslo (UD) 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 

Til toppen