Produksjonsstart på Gina Krog-feltet

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Gina Krog-feltet, som er operert av Statoil, kom i produksjon fredag 30. juni. Gina Krog er et olje- og gassfelt i som ble påvist i 1974 og som ligger i den sørlige delen av Nordsjøen 30 km nordvest av Sleipner-feltet.

- Det er gledelig at produksjonen fra Gina Krog er i gang, og jeg vil gratulere operatøren, rettighetshaverne og samarbeidspartnerne i leverandørindustrien. Jeg vil også takke alle de dyktige medarbeiderne som har stått på for å realisere utbyggingen. Prosjektet er levert til en kostnad som er på linje med anslaget i plan for utbygging og drift (PUD) og uten større forsinkelser. Feltet vil bidra med inntekter til fellesskapet og arbeidsplasser både offshore og på land i 15-20 år, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Gina Krog er bygd ut med en bunnfast innretning med brønner, prosessanlegg for olje og gass samt boligkvarter. Utbyggingsløsningen drar nytte av eksisterende infrastruktur gjennom bruk av prosesseringskapasitet på Sleipner og for transport av gass til markedet i Europa i eksisterende rørledninger. Feltet skal knyttes til områdeløsningen for kraft fra land til feltene ved Utisrahøyden som skal være i drift innen 2022.

Partnerne i Gina Krog-feltet er Statoil Petroleum AS (operatør, 58,7%), Total E&P Norge AS (15%), KUFPEC Norway AS (15%), PGNiG Upstream Norway AS (8%) og Aker BP ASA (3.3%).