Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

ECOFIN vil åpne for redusert moms

<br />Tirsdag denne uken var det ECOFIN-møte der finans- og økonoministrene i EU ble enige om å åpne for at medlemsstatene kan redusere mva-satsene på visse tjenester. Dersom toppmøtet i neste uke støtter vedtaket, vil EU-landene kunne innføre reduserte mva-satser blant annet på restauranttjenester, rengjøring i hjemmet, barnepass og reparasjon av sykler. Ministerne ble også enige om at det skal være adgang til å benytte lavere sats på alle typer bøker - ikke bare trykte bøker slik reglene er i dag.

Etter lang diskusjon mellom EUs finansministere om bruk av reduserte mva-satser, nådde man til slutt politisk kompromiss om en kort liste over tjenester som vil være kvalifisert for lavere mva-satser på rundt 5 pst. Dette omfatter restauranttjenester, reparasjoner og rengjøring i hjemmet, frisørtjenester, pass og stell av barn og eldre i hjemmet og reparasjon av sykler, visse klær og fottøy. I tillegg ble det enighet om at alle typer bøker, herunder e-bøker, vil bli omfattet av reglene om redusert mva-sats fra 2010, etter at overgangsperioden i gjeldende direktiv utløper. Kompromisset skal legges fram for det europeiske råd på vårtoppmøtet i neste uke (19. og 20. mars).

"Vi klarte å snakke et felles europeisk språk, selv om sterke nasjonale interesser står på spill, sa tsjekkiske finansminister Miroslav Kalousek etter avgjørelsen. Han understreket at avtalen gjelder en mulighet – ikke en plikt – for medlemsstatene til å benytte reduserte mva-satser på de aktuelle tjenestene.

Kommissær Kovács viste til at et av temaene som man kom til enighet om, har vært på agendaen i 10 år. Dette gjelder restuaranttjenester, der ordningen til nå har vært at 11 medlemsstater har hatt anledning til å benytte reduserte satser, mens 16 aldri har hatt denne muligheten. I så måte vil det inngåtte kompromisset fjerne en urimelig forskjellsbehandling av de ulike medlemsstatene. For 18 medlemsstater har situasjonen også vært at bruk av reduserte mva-satser på arbeidsintensive lokale tjenester kun har vært en overgangordning ut 2010, mens andre medlemsstater har hatt anledning til å bruke slike reduserte satser på permanent basis. Etter avtalen som det nå er enighet om, vil alle medlemsstater kunne benytte reduserte satser også etter 2010.

Når det gjelder bøker, er trykte bøker allerede på listen over varer som kan ha redusert sats. Dette gjelder imidlertid ikke bøker på cd. Man har blitt enige om at reglene krever en modernisering på dette punkt slik at trykte og elektroniske bøker likestilles.

Også Kovács understreket at det er valgfrihet når det gjelder bruk av reduserte mva-satser, og pekte på at avtalen vil kunne gi økt fleksibilitet for medlemsstatene.

For tre EU-land kreves det nasjonal godkjenning før de offisielt kan si ja til avtalen. Det ble også enighet om at Portugal skal få lov til å beholde lavere satser på bompenger ved passering av broer i Lisboa og Kypros på LPG i gassylindere. Kommisjonen har blitt bedt om å treffe en beslutning om muligheten for Malta til å beholde null-satsen de har på mat og farmasøytiske produkter.

Lenke til Rådets pressemelding fra møtet:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/106576.pdf

 

Camilla Ongre, Finansråd


Tirsdag denne uken var det ECOFIN-møte der finans- og økonoministrene i EU ble enige om å åpne for at medlemsstatene kan redusere mva-satsene på visse tjenester. Dersom toppmøtet i neste uke støtter vedtaket, vil EU-landene kunne innføre reduserte mva-satser blant annet på restauranttjenester, rengjøring i hjemmet, barnepass og reparasjon av sykler. Ministerne ble også enige om at det skal være adgang til å benytte lavere sats på alle typer bøker - ikke bare trykte bøker slik reglene er i dag.

Etter lang diskusjon mellom EUs finansministere om bruk av reduserte mva-satser, nådde man til slutt politisk kompromiss om en kort liste over tjenester som vil være kvalifisert for lavere mva-satser på rundt 5 pst. Dette omfatter restauranttjenester, reparasjoner og rengjøring i hjemmet, frisørtjenester, pass og stell av barn og eldre i hjemmet og reparasjon av sykler, visse klær og fottøy. I tillegg ble det enighet om at alle typer bøker, herunder e-bøker, vil bli omfattet av reglene om redusert mva-sats fra 2010, etter at overgangsperioden i gjeldende direktiv utløper. Kompromisset skal legges fram for det europeiske råd på vårtoppmøtet i neste uke (19. og 20. mars).

"Vi klarte å snakke et felles europeisk språk, selv om sterke nasjonale interesser står på spill, sa tsjekkiske finansminister Miroslav Kalousek etter avgjørelsen. Han understreket at avtalen gjelder en mulighet – ikke en plikt – for medlemsstatene til å benytte reduserte mva-satser på de aktuelle tjenestene.

Kommissær Kovács viste til at et av temaene som man kom til enighet om, har vært på agendaen i 10 år. Dette gjelder restuaranttjenester, der ordningen til nå har vært at 11 medlemsstater har hatt anledning til å benytte reduserte satser, mens 16 aldri har hatt denne muligheten. I så måte vil det inngåtte kompromisset fjerne en urimelig forskjellsbehandling av de ulike medlemsstatene. For 18 medlemsstater har situasjonen også vært at bruk av reduserte mva-satser på arbeidsintensive lokale tjenester kun har vært en overgangordning ut 2010, mens andre medlemsstater har hatt anledning til å bruke slike reduserte satser på permanent basis. Etter avtalen som det nå er enighet om, vil alle medlemsstater kunne benytte reduserte satser også etter 2010.

Når det gjelder bøker, er trykte bøker allerede på listen over varer som kan ha redusert sats. Dette gjelder imidlertid ikke bøker på cd. Man har blitt enige om at reglene krever en modernisering på dette punkt slik at trykte og elektroniske bøker likestilles.

Også Kovács understreket at det er valgfrihet når det gjelder bruk av reduserte mva-satser, og pekte på at avtalen vil kunne gi økt fleksibilitet for medlemsstatene.

For tre EU-land kreves det nasjonal godkjenning før de offisielt kan si ja til avtalen. Det ble også enighet om at Portugal skal få lov til å beholde lavere satser på bompenger ved passering av broer i Lisboa og Kypros på LPG i gassylindere. Kommisjonen har blitt bedt om å treffe en beslutning om muligheten for Malta til å beholde null-satsen de har på mat og farmasøytiske produkter.

Lenke til Rådets pressemelding fra møtet:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/106576.pdf

 

Camilla Ongre, Finansråd

Til toppen