Presseinvitasjon:

Regjeringen legger fram strategi for god psykisk helse – "mestre hele livet" – fredag 25. august

God psykisk helse handler om å mestre hele livet. Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022) er den første noen sinne som omfatter hele psykisk helsefeltet – fra folkehelse til behandling og rehabilitering, og den omfatter alle aldersgrupper – voksne, barn og unge. Helse- og omsorgsminister Bent Høie legger fram strategien fredag 25. august, sammen med Kari Kjønaas Kjos (FrP), leder av helse- og omsorgskomiteen i Stortinget.

Hvert femte barn og ungdom har plager som preger livet deres i større eller mindre grad. Strategiens del om barn og unge skal danne grunnlaget for en opptrappingsplan som skal dekke helsefremmende og forebyggende tiltak, behandling og oppfølging. Helsepolitiske talspersoner Olaug Bollestad (KrF) og Kjetil Kjenseth (V) kommenterer strategien og arbeidet med opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse.

Medarbeidere og ungdom som bruker lavterskeltilbudet Ung Arena i Oslo, presenterer tilbudet og er tilgjengelig for pressen.  

  • Tidspunkt: Fredag 25. august 2017 klokken 9–10.
  • Sted: Ung Arena, Grønland 30, 0188 Oslo.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og de andre politikerne vil være tilgjengelig for pressen.

Til toppen