Regjeringen stanser ankomster av nye overføringsflyktninger

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Som følge av regjeringens tiltak for å begrense videre smittespredning av koronaviruset stanses ankomsten av overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) inntil videre.

I 2020 er rundt 200 kommuner bedt om å bosette til sammen 5 120 flyktninger. Over halvparten av de som skal bosettes vil være overføringsflyktninger.

Det er per i dag om lag 750 overføringsflyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge og tildelt bosetting i en kommune, men som ikke har ankommet ennå. Innreise for disse personene stilles i bero inntil videre.

Uttak og mottak av overføringsflyktninger vil igangsettes så fort som mulig.

Kommuner som har spørsmål om bosetting kan kontakte IMDi på tlf. 40 00 19 60