Regjeringen utsetter trygdeoppgjøret til høsten

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen har bestemt at også trygdeoppgjøret skal utsettes til høsten, på grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av lønnsoppgjøret.

Avventer situasjonen

– Regjeringen har derfor kommet til at årets trygdeoppgjøret bør utsettes til høsten, slik at det kan gjennomføres etter lønnsoppgjøret i frontfaget som vanlig. Virkningstidspunktet vil imidlertid fortsatt være 1. mai, slik at utsettelsen ikke vil få betydning for den enkeltes årlige utbetaling av alderspensjon for 2020, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Vi tror partene er enige i at dette er en riktig beslutning i disse svært spesielle tidene, sier statsråden.

Trygdeoppgjøret, som normalt gjennomføres i mai, skal etter gjeldende regler bygge på regjeringens anslag på årlig lønnsvekst, og der dette anslaget normalt er fastsatt etter resultatet av lønnsoppgjøret i frontfaget.